• Category : Locurile in care ai fost, orasele pe care le-ai vizitat, strazile pe care le-ai traversat...toate fac parte din cele mai frumoase amintiri ale tale, mai ales daca au avut la baza o planificare urbanistica foarte bine gandita.
Planul Urbanism de Detaliu PUD  este documentatia de urbanism, solicita prin Certificatul de Urbanism,  cu care se intalnesc cel mai des persoanele private  interesate de construirea unei cladiri.
Aceasta documentatie PUD respecta prevederile urbanistice ale Planului Urbanistic Zonal PUZ sau ale Planului Urbanistic General PUG al orasului.
Conform Legii nr. 350/2001, art. 32 alin (5) actulizata in 2020:
“Prin PUD  stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto şi pietonale, retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spaţiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentaţia de urbanism.”
Serviciile noastre de urbanism cuprind realizarea planurilor de urbanism de detaliu  in conformitate cu legislatia in vigoare.